KATA TIKETI YA BASI :-
Hatuwa Ya Kwanza (No:1). Chaguwa Safari Na Tarehe:-
Onyesha Tafuta Ficha Tafuta
HUDUMA NYENGINE:-
Hoteli / Nyumba za wageni
Hoteli
Nyumba za wageni
SEHEMU YA MATANGAZO NO 2
Usafiri
Bajaji &
Boda Boda
Taksi
Suzuki Carry
Weka chaguo Lako
Malazi
Hosteli
Vyumba vya Mitaa
Nyumba
Offisi
SEHEMU YA MATANGAZO NO 3